Ebusco regionale stakeholder in E-BussED Europees project

eBussed interreg Europe project
Datum
Categorie

E-BussED is een nieuw Europees INTERREG-project wat loopt van augustus 2019 tot begin 2023. In dit onderzoeksproject gaan zes verschillende regio’s in Europa ervaringen uitwisselen om de overgang naar een geëlektrificeerd busvervoer en -netwerk te versnellen. Vanuit Nederland is Utrecht vertegenwoordigd door de Provincie Utrecht samen met de Hogeschool Utrecht. De Provincie Utrecht is namelijk volop bezig om uitvoering te geven aan haar ambities voor 100% ZE-busvervoer per 2028.

Ebusco is als regionale stakeholder betrokken, aangezien Ebusco met de provincie Utrecht al een ZE-bus-exploitatie uitgevoerd heeft. Zo rijden er al ruim twee jaar 10 Ebusco elektrische stadsbussen in Utrecht en begin 2020 gaan hier 20 extra nieuwe elektrische streekbussen bij komen.

Het E-BussED project richt zich op vier thema’s:

  • Drivers en barriers voor de invoering van elektrische bussen;
  • De technologie: laadinfrastructuur, batterijen, duurzame opwekking en opslag van elektriciteit;
  • De user interface:  de rol / ervaringen van chauffeurs en de passagiers;
  • Business modellen en aanbesteding: vraagstukken rond marktwerking,  rolverdeling, contractvormen, financiering, etc.

De zes deelnemende Europese regio’s in dit project zijn:

  • Finland, Turku
  • Duitsland, Hamburg
  • Italië, Livorno
  • Hongarije, Tolna
  • Malta, Gozo
  • Nederland, Utrecht

Uiteindelijk moeten ook andere EU-regio’s kunnen profiteren van de opgedane kennis vanuit dit project.

Bij de regionale stakeholders in Nederland zijn diverse nationale (kennis-)organisaties aangesloten die een belangrijke rol spelen in de transitie naar Zero Emissie Busvervoer en kunnen zorgen voor bredere kennisinbreng van en kennisverspreiding naar de bij hen aangesloten partijen.  Dit zijn: Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Qbuzz, Syntus, Ebusco, Heuliez, BYD, EVOBUS, Heliox, ABB, Stedin, Elaad, Energie Nederland, NVDE, DOVA, CROW, PDOVS.

Ebusco is er trots op zijn bijdrage te kunnen leveren aan dit Europese project, met name op het gebied van laadinfrastructuur, batterijtechnologie en reeds opgedane ervaringen met elektrische bussen in Europa.
Op vrijdag 22 November 2019 heeft de aftrap plaatsgevonden  in het provinciehuis in Utrecht.

We zullen regelmatig updates geven over de learnings binnen dit project.

Meer info: https://www.interregeurope.eu/ebussed/