Onze visie, missie en waarden

Welkom bij Ebusco! Ons bedrijf richt zich op de transitie naar duurzaam, veilig, toegankelijk, emissievrij en betaalbaar openbaar vervoer. Onze visie is de stip aan de horizon, de droom die ons inspireert, onze missie is de concrete weg die we bewandelen om die visie te verwezenlijken, en onze waarden zijn de kernprincipes die ons gedrag en onze beslissingen vormgeven.

Visie

Het aanjagen van de transitie naar duurzaam openbaar vervoer.

Missie

Bijdragen aan een betere leefomgeving door veilige, duurzame, emissievrije en betaalbare transport ecosystemen mogelijk te maken.

Waarden

Onze waarden begeleiden ons in hoe we samenwerken, hoe we ons gedragen tegenover klanten, stakeholders en de samenleving.
Iedereen in het bedrijf is hier verantwoordelijk voor.

Ebusco’s waarden zijn:

  1. Integriteit, vertrouwen en empowerment
  2. Respect en waardering voor mensen
  3. Passie voor disruptie
  4. Toekomstige klantgerichtheid
  5. Constante innovatie