Duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk fundament van Ebusco en vormt een belangrijke strategische pijler. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn volledig geïntegreerd binnen ons bedrijf en SMART gemaakt (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden).

 

De rol van Ebusco in de ENERGIETRANSITIE

Ebusco wil een leidende, innoverende en sturende rol spelen in de energietransitie van het openbaar vervoer, waar ook ter wereld.

Deze ambitie raakt zowel People, Planet als Profit. Dit kan ook worden afgeleid uit onze missie: Ebusco wil bijdragen aan een betere leefomgeving door veilig, duurzaam, emissievrij en betaalbaar openbaar vervoer mogelijk te maken. Hieronder een uiteenzetting van de link van de verschillende componenten uit de missie met de 3 P’s:

Ebusco People Planet Profit EN

People, Planet, Profit

Om de ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te kunnen realiseren, neemt Ebusco de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu uiterst serieus. Via onderstaande infographic lees je per deelonderwerp wat onze focuspunten zijn.

Stakeholders Stakeholders Stakeholders
People
Planet
Profit
Ethiek
Veiligheid
Inzetbaarheid
Productie
Energie
Lucht
Imago
Innovatie
Continuïteit

Materiality Matrix Ebusco 2022

Materialiteitsanalyse

Een materialiteitsanalyse is een systematisch en strategisch instrument dat bedrijven gebruiken om het complexe terrein van duurzaam ondernemen te navigeren. Het primaire doel is om duurzaamheidskwesties te identificeren en te rangschikken op basis van hun relevantie en potentiële impact op de organisatie en haar stakeholders. Door overwegingen te integreren op het gebied van milieu, sociaal, en governance (ESG – Environment, Social, Governance), kunnen bedrijven hun activiteiten afstemmen op duurzame principes. Deze kwesties zijn cruciaal omdat ze invloed hebben op het vermogen van een bedrijf om zowel positieve als negatieve waarde te creëren.

De materialiteitsbeoordeling van Ebusco heeft hiervoor als een cruciaal instrument gediend. Het belangrijkste doel van deze evaluatie was om de duurzaamheidsthema’s te bepalen die het meest relevant en belangrijk zijn voor Ebusco, zowel in de huidige context als in de nabije toekomst. De identificatie van deze thema’s was gebaseerd op hun potentieel om de waardecreatie van het bedrijf te verbeteren of te belemmeren. Bovendien waren deze geïdentificeerde thema’s van cruciaal belang vanuit het perspectief van de stakeholders, waarbij hun belang in het bredere ecosysteem van duurzaamheid werd benadrukt. In het streven naar duurzaamheid voerde Ebusco deze beoordeling uit met een alomvattende benadering, waarbij zowel interne als externe stakeholders werden betrokken via vragenlijsten en interviews. Het doel was om een gebalanceerd, onbevooroordeeld en holistisch beeld te verkrijgen van wat voor stakeholders van het grootste belang is, rekening houdend met de impact van Ebusco op de samenleving en het milieu en vice versa. De resultaten van dit proces werden ook gepresenteerd in het Sustainability Report van Ebusco dat in juli 2023 werd gepubliceerd.

Duurzaamheid Regelgevende Compliance

In oktober 2022 heeft de Europese Unie haar toewijding aan duurzaamheid verder versterkt door de introductie van de EU Green Deal en gerelateerde regelgeving. Dit initiatief benadrukt de inzet van de EU om de klimaatcrisis aan te pakken en duurzame praktijken te bevorderen in alle sectoren. Een sleutelontwikkeling hierbij is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de richtlijn betreffende de niet-financiële verslaggeving (NFRD) vervangt en de lat hoger legt voor corporate duurzaamheidsverslaggeving. De CSRD schrijft duidelijke, betrouwbare en vergelijkbare informatie over milieu-, sociale en governance (ESG)-praktijken. De initiële implementatie ervan is gepland voor het financiële jaar 2024 voor beursgenoteerde bedrijven zoals Ebusco. Deze verslagen moeten in 2025 worden ingediend.

 • Ebusco, samen met andere beursgenoteerde bedrijven, moet zich nu conformeren aan de nieuwe Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS), waarbij transparantie en gedetailleerde documentatie van hun duurzaamheidsinspanningen worden gegarandeerd. Dit omvat een externe audit voor het jaarverslag van 2024, waarbij Ebusco zes niet-financiële kernprestatie-indicatoren (KPI’s) uit de CSRD-scope selecteert voor beperkte controle.
 • Verder vult de Europese Taxonomie (EUT) de Green Deal aan door een classificatiesysteem te bieden om economische activiteiten te labelen als ‘groen’ of ‘niet-groen’. Dit helpt bedrijven zoals Ebusco om hun activiteiten in lijn te brengen met de milieudoelstellingen van de EU en hun ‘groene’ referenties te verifiëren.
 • Bovendien wordt de CSRD ondersteund door de richtlijn inzake Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), een richtlijn gericht op het vergroten van de verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid van bedrijven voor milieu- en mensenrechtenimpact binnen bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens. Hoewel details nog moeten worden uitgewerkt, zal deze richtlijn due diligence-processen afdwingen.

Samen vertegenwoordigen deze initiatieven een allesomvattende benadering van de EU om duurzame praktijken te integreren in de kern van bedrijfsactiviteiten, waarbij milieubewustzijn en transparantie in bedrijfsactiviteiten worden gewaarborgd.

ESG ratings

Sustainalytics MSCI EcoVadis
 • ESG Risk Rating: 29.5 (medium risk)
 • Position: in the 46th percentile of 129 ‘Heavy Machinery and Trucks’ companies
 • Updated: April 2023
 • ESG Rating: AA
 • Position: In the 36th percentile of 34 ‘Machinery & Heavy Trucks’ companies
 • Updated: October 2022
 • ESG Rating: Bronze
 • Position: in the 68th percentile of all ‘Manufacture of motor vehicles’
 • Updated: October 2023
Bron: https://www.sustainalytics.com/esg-rating/vicinity-centres/ebusco-holding-nv/2009064807 Rapport alleen beschikbaar voor (betalende) investeerders. Rapport alleen beschikbaar voor (betalende) klanten van EcoVadis

Opmerking: De ESG-ratings die worden gepresenteerd, zijn uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en zijn gebaseerd op de meningen van de organisaties die dergelijke ratings uitgeven. Ebusco impliceert niet dat het deze ratings goedkeurt of ermee instemt. Potentiële investeerders moeten zelf bepalen of de behoefte en relevantie van de informatie over de ESG-ratings bijdragen aan bepaalde investeringsbeslissingen, aangezien ze geen directe aanbevelingen vormen om te kopen of te verkopen. Ze bieden eenvoudigweg een objectieve evaluatie van het ESG-beheer en de prestaties van Ebusco.

Transdev Ebusco 3.0 series production
Life-Cycle Assessment Ebusco 2022

Life-Cycle Assessment of our 3.0 Bus

Voor onze Ebusco 3.0 bus hebben we een volledige levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd in samenwerking met TNO, een gerenommeerde Nederlandse organisatie gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk onderzoek. Deze uitgebreide LCA evalueerde de milieu-impact en het gebruik van hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus van onze 3.0 bussen, voor zowel de 12-meter als de 18-meter modellen, inclusief batterijen.

Met behulp van een wieg-tot-graf benadering omvatte de beoordeling elke fase, van de winning van grondstoffen, via de fabricage en operationeel gebruik, tot de verwijdering en recycling aan het einde van de levensduur.

De inzichten die zijn verkregen uit deze LCA met de expertise van TNO zijn van onschatbare waarde. Na deze grondige analyse zijn we bezig met het verkrijgen van een volledige LCA-verificatie en het ontwikkelen van een Environmental Product Declaration (EPD). Deze EPD zal transparante, wetenschappelijk onderbouwde informatie bieden over de milieu-prestaties van onze Ebusco 3.0 bussen, waarbij onze toewijding aan duurzaamheid en verantwoorde innovatie op het gebied van openbaar vervoer wordt benadrukt.

 

Waardecreatiemodel

Bij Ebusco is het primaire doel om blijvende waarde te leveren aan alle belanghebbenden die betrokken zijn bij ons bedrijf. We geloven dat onze verantwoordelijkheden verder reiken dan alleen het genereren van winst; we zijn toegewijd aan een positieve impact op het milieu en de samenleving als geheel. Het verkopen van elektrische bussen is een fundamenteel aspect van ons bedrijf, maar het is slechts een onderdeel van een groter verhaal. We overwegen de bredere implicaties van onze producten, vooral wat betreft het verminderen van milieuvervuiling en het ten goede komen van de gemeenschappen die ze gebruiken. Deze holistische benadering is integraal onderdeel van onze strategie voor het creëren van betekenisvolle en duurzame waarde.

Ons doel is om een verscheidenheid aan groepen te laten profiteren: de klanten die onze bussen kopen, onze investeerders, onze werknemers, de passagiers in onze bussen en de bredere samenleving. Ons waardecreatiemodel toont ons proces van het bereiken van langetermijnwaarde voor onze belanghebbenden en is gebaseerd op de principes van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Onze aanpak is zowel praktisch als bedachtzaam, met als doel echte verbeteringen in het openbaar vervoer te bewerkstelligen. We stemmen onze doelen af op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.