Veiligheidsinstructies voor bezoekers

Geachte bezoeker,

Welkom bij Ebusco B.V.

Ebusco hecht veel waarde aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Daarom informeren u aan welke richtlijnen u zich dient te houden. Lees onderstaande informatie zorgvuldig door en stel eventuele vragen aan uw Ebusco-contactpersoon.

 • U wordt op de locatie altijd begeleid door een begeleider van Ebusco, die tijdens het bezoek verantwoordelijk is voor u. Indien u werkzaamheden komt verrichten kan hiervan afgeweken worden en kunnen andere richtlijnen gelden.
 • Houd u aan de gestelde veiligheidsvoorschriften en volg indien nodig aanwijzingen op van uw begeleider en/of andere Ebusco-medewerkers.
 • U draagt voortdurend en zichtbaar uw bezoekerspas.
 • U informeert direct uw Ebusco-begeleider bij calamiteiten, of u belt het interne noodnummer via +31 (0)97 01 02 87 244.
 • Volg bij een calamiteit de instructies van uw Ebusco-begeleider en die van BHV’ers op.
 • Het maken van beeld en/of geluidsopnamen is verboden zonder voorafgaande toestemming van de directie van Ebusco.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken.

Voor het betreden van de productieomgeving gelden enkele aanvullende richtlijnen:

 • Begeef u op de werkvloer uitsluitend op de daarvoor gemarkeerde groene looppaden. U mag zich alleen met toestemming van uw Ebusco-begeleider buiten deze groene looppaden begeven.
 • U als bezoeker draagt een wit veiligheidsvest en indien u zich buiten de groene looppaden moet begeven draagt u ook veiligheidsschoenen.
 • Algemene verkeersregels zijn van toepassing. Let hierbij op interne transportbewegingen zoals kranen, heftrucks en vrachtwagens. Neem nooit voorrang en houd rekening met anderen.
 • Loop bij takelwerkzaamheden nooit onder de last door. Ga op tijd aan de kant staan en houd de last in de gaten.
 • Kom niet op of nabij machines, zonder toestemming van de verantwoordelijke Ebusco-medewerker. U mag geen beveiligingsvoorzieningen negeren of verwijderen.

Ebusco wenst u een veilig bezoek aan ons bedrijf toe.