Een weloverwogen batterijkeuze

Datum
Categorie

Er is geen twijfel dat elektrische mobiliteit de toekomst is: met de opkomst van elektrische voertuigen en de noodzaak om emissievrij te rijden, worden vragen rond de duurzaamheid en veiligheid van de batterijen die in de voertuigen zijn ingebouwd, elke dag relevanter. Daarom vragen mensen zich vaak af welke batterij de beste keuze is. Laten we eens in de basisprincipes van de batterij duiken om deze vraag goed te kunnen beantwoorden.

LFP vs NMC batterijen

Er zijn verschillende soorten batterijen, waarvan lithium-ion de meest gebruikelijke keuze is voor toepassing in elektrische voertuigen. NMC is een veel gebruikte lithium-ion batterij vanwege de hogere energiedichtheid en daarmee vergrote actieradius. Echter, is het bereik niet de belangrijkste factor voor EV-bussen. De belangrijkste factor van de bussen is dat ze gemaakt zijn om mensen te verplaatsen. Daarom is de veiligheid van de passagiers en chauffeurs belangrijker dan wat dan ook bij het selecteren van een batterij.

Veiligheid eerst

Door voor LFP-batterijen te kiezen, kiest je voor veiligheid. Maar wat maakt LFP veiliger dan elke andere batterij op de markt? De belangrijkste reden is de samenstelling van de grondstoffen waaruit de batterijen bestaan. Waar NMC bestaat uit nikkel, mangaan en kobalt, zijn LFP-batterijen gemaakt van ijzer en fosfor. De LFP-batterij bevat niet alleen geen kobalt, waarvan de winning zeer schadelijk is voor het milieu, maar ook geen stoffen die, afzonderlijk of gemengd, brand kunnen veroorzaken. NMC-batterijen daarentegen bevatten stoffen die op zichzelf niet brandbaar zijn, maar wanneer ze met elkaar in contact komen een chemische reactie kunnen veroorzaken die tot brand kan leiden.

Om volledig te begrijpen waarom LFP de veiligere keuze is, is het interessant te kijken naar de thermische baan van beide batterijen. Als de stoffen van de NMC-batterij met elkaar in contact komen, kan de temperatuur van de batterij 154°C per seconde stijgen, wat onmiddellijke ontbranding tot gevolg heeft. Wanneer hetzelfde gebeurt met een LFP-batterij, zal de temperatuur slechts 6,6°C per seconde stijgen en enkel rook produceren. De schade is in beide gevallen aanzienlijk verschillend: de toepassing van LFP kan dus levensreddend zijn.

Voorkomen is beter dan genezen: bewaking van batterijveiligheid

Om dit alles te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle batterijen in optimale conditie zijn beschikt ieder batterij pakket over een datamonitoringsysteem. Met dit systeem kunnen alle bussen gemonitord worden, inclusief de staat van de batterijen. Voor elke bus is via een BMS te zien hoeveel kilometer de bus heeft gereden, hoeveel batterijcapaciteit hij nog heeft en welke temperatuur elk batterijpakket heeft. Door de toestand van de accu nauwlettend in de gaten te houden, kan worden ingegrepen bij accuveranderingen voordat er schade is aangericht.

Mocht er onverhoopt iets met de batterijen gebeuren dan geeft het systeem dit aan en wordt het batterijsysteem volledig uitgeschakeld waarna de bus aangeeft dat er onderhoud nodig is en er direct gehandeld kan worden.

Al met al is de keuze voor de juiste batterijen niet eenvoudig, maar Ebusco heeft zich er vanaf het begin in verdiept om optimale veiligheid te bieden zonder afbreuk te doen aan de efficiëntie van de batterijen. Het is een gebied waar voortdurend veranderingen plaatsvinden en de ontwikkelingen nog in volle gang zijn. Het is belangrijk om bij te blijven en bij te dragen aan deze ontwikkelingen waarbij veiligheid altijd voorop staat.