Ebusco kondigt financiële en organisatorische update aan

Datum
Categorie

Deurne, 29 januari 2024 – Ebusco (Euronext: EBUS) geeft vandaag een voorlopige update van de Full Year cijfers voor 2023 en kondigt aan dat Frank Meurs zal toetreden tot de raad van bestuur als ad-interim co-CEO.


Verschuiving 2023 omzet naar 2024

Hoewel Ebusco momenteel werkt aan de financiële afsluiting van 2023, verwacht het bedrijf dat de inkomsten van 2023 beïnvloed zullen worden door twee elementen die eerder niet konden worden voorzien:

  1. Uitstel certificering Energy Containers

De levering van de meeste Energy Containers is verschoven naar 2024 omdat een certificeringsprogramma, dat nodig was voor de levering, niet in lijn met het verwachte tijdschema werd afgerond. Het certificeringsprogramma is inmiddels afgerond voor de eerste containers en de levering aan de klant wordt nu eind Q1/begin Q2 verwacht. De impact van de vertraagde levering is iets meer dan EUR 10 miljoen.

  1. Logistieke impact busproductie

Voor een aantal bussen die al gereed waren bij onze assemblagepartners, kon de omzet niet worden verantwoord omdat de eigendomsoverdracht aan Ebusco niet tijdig heeft plaatsgevonden. Deze bussen zijn door onze assemblagepartner afgebouwd en klaar voor verzending. Daarnaast heeft de recente verstoring van de wereldwijde logistieke stromen en de capaciteit in onze eigen magazijnen geleid tot langere levertijden, waardoor de onderdelen met vertraging bij onze assemblagepartners arriveerden. Dit had een domino-effect op de assemblagevoortgang bij onze partners in de laatste weken van het jaar. De overdracht van eigendom en logistieke problemen hadden een impact op de omzet van 2023 van ongeveer EUR 15 tot 20 miljoen.

De bovenstaande omstandigheden hebben geen invloed op het productieplan voor 2024 en zullen daarom geen gevolgen hebben voor de leveringsplannen van klanten en de daarmee samenhangende kasstromen.

Verhoogde guidance 2024

Als gevolg van bovenstaande is de verwachting voor 2024 naar boven bijgesteld van “omzet van meer dan EUR 300 miljoen” naar “omzet van meer dan EUR 325 miljoen”. Verder herhaalt Ebusco dat het een positieve EBITDA verwacht voor het volledige jaar 2024. Ebusco zal in de loop van 2024 meer concrete guidance geven over de EBITDA-vooruitzichten.

De onderliggende flow en de voortgang met onze assemblagepartners laten nog steeds positieve vooruitgang zien, waarbij steeds meer onderdelen lokaal worden ingekocht. Hoewel de opzet met de assemblagepartners aanvankelijk enige complexiteit zal toevoegen aan onze logistieke stroom, zal de strategie om met assemblagepartners te werken resulteren in verminderde risico’s voor de toeleveringsketen, een flexibelere kostenbasis en een lager werkkapitaal.

We bevestigen dat de eerste, door onze partners geassembleerde Ebusco 3.0 bussen, momenteel onderweg zijn naar Europa en in februari zullen aankomen.  Verder bevestigen we dat onze eigen productielocatie in Deurne zoals verwacht heeft bijgedragen aan de omzet in het laatste kwartaal.

Organisatorische update

Als gevolg van de voortdurende expansie van het bedrijf en de verschuiving in de assemblagestrategie, heeft oprichter en CEO Peter Bijvelds de Raad van Commissarissen verzocht om te overwegen de rol van co-CEO te creëren met als doel de efficiëntie te vergroten en de werkdruk binnen het bedrijf te verdelen. Na rijp beraad heeft de Raad van Commissarissen besloten in te stemmen met dit verzoek.

De Raad van Commissarissen benoemt vandaag de heer Frank Meurs voor deze nieuwe rol van co-CEO op ad-interim basis terwijl gezocht wordt naar een permanente oplossing. Zoals eerder aangekondigd treedt Frank Meurs al op als adviseur van de Raad van Bestuur en heeft hij aanzienlijke ervaring op het gebied van business development, operations en supply chain, wat zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zullen zijn in de nieuwe Raad van Bestuur.

Na de aanstelling van de co-CEO zal Peter zich volledig kunnen richten op de ondernemingsstrategie en op product- en commerciële ontwikkeling. De complementaire vaardigheden van Peter en Frank moeten de sterke positie die Ebusco de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd in de markt van het zero-emissie openbaar vervoer verder verstevigen.

Daarnaast blijven de nominatiecommissie en de raad van bestuur goede vooruitgang boeken in de zoektocht naar een nieuwe COO en streven ze ernaar om een opvolger voor Bob Fleuren aan te kondigen vóór de AVA in mei.

Met ingang van dit jaar is Ebusco begonnen met de implementatie van de eind vorig jaar ontwikkelde kostenmaatregelen om de indirecte kostenbasis te verlagen en de directe kostenbasis in lijn te brengen met de aangepaste assemblagestrategie. Deze maatregelen zullen er naar verwachting toe leiden dat de totale operationele uitgaven in 2024 aanzienlijk lager zullen zijn dan in 2023.

 

Disclaimer

Sommige uitspraken in dit persbericht kunnen worden beschouwd als ’toekomstgerichte uitspraken’. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard risico’s en onzekerheid in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken gaan gepaard met bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk te voorspellen zijn en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties over de bedrijfstak waarin wij actief zijn en de overtuigingen en aannames van het management over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Wij waarschuwen u niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen meningen weergeven op de datum van dit persbericht en geen voorspellingen of garanties zijn over mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Wij nemen geen verplichting op ons om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bekend te maken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht of het optreden van onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen, tenzij dit verplicht is onder de van toepassing zijnde effectenwetgeving.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert of kan kwalificeren als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU Marktmisbruik Verordening.