2023: Wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten

Blog Warmest Year 2023
Datum
Categorie

Kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld

2023 staat officieel in de boeken als het warmste jaar ooit, waarbij de concentraties van de belangrijkste broeikasgassen, CO₂ en methaan, recordniveaus bereikten. Naarmate de atmosfeer meer broeikasgassen opneemt, versterken deze de warmteopslag, wat bijdraagt aan een stijging van de gemiddelde temperaturen. Deze trend wordt verwacht aan te houden na 2023, waarbij prognoses aangeven dat 2024 waarschijnlijk zelfs deze recordwarmte zal overtreffen.

Klimaatakkoord van Parijs

In 2023 steeg de wereldwijde gemiddelde temperatuur bijna 1,5 graden boven die van het einde van de 19e eeuw (voorindustriële tijden). In 2015 kwamen bijna 200 landen overeen in het kader van het klimaatakkoord van Parijs, met als gezamenlijk doel de wereldwijde opwarming te beperken tot deze limiet van 1,5 graden, om de ernstigste effecten van de opwarming van de aarde te voorkomen. Als een voortzetting van onze toewijding aan het klimaatakkoord van Parijs, waarbij Ebusco eerder al een rol vervulde als facilitator van zero-emissie busvervoer voor het Nederlandse Koninklijke Huis tijdens hun bezoek aan Parijs, is het essentieel om de implementatie van zero-emissietechnologieën voort te zetten en duurzame methoden voor energieopwekking en -verdeling te bevorderen.

CO₂-uitstoot als een van de primaire gassen

Prognoses geven aan dat de mondiale CO₂-uitstoot naar verwachting in 2023 36,8 miljard metrische ton aan fossiele brandstoffen zal bedragen, wat een stijging van 1,1% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is algemeen bekend dat de wereld momenteel aanzienlijk warmer is dan een eeuw geleden, voornamelijk vanwege de aanhoudende uitstoot van recordhoeveelheden broeikasgassen, zoals kooldioxide, in de atmosfeer door menselijke activiteiten. Deze emissies zijn afkomstig uit diverse sectoren, wat impliceert dat er geen eenvoudige oplossing is om klimaatverandering aan te pakken.

Uit gegevens over de emissieverdeling per sector, blijkt dat het wegvervoer in 2020 verantwoordelijk was voor 12% van de wereldwijde uitstoot, waarmee het de grootste sector is wat betreft bijdrage aan broeikasgassen. Een mogelijke strategie om de wereldwijde emissies te verminderen, zou kunnen bestaan uit de volledige elektrificatie van de wegvervoersector en de overstap naar een volledig CO₂ vrije elektriciteitsmix, wat potentieel kan leiden tot een vermindering van de wereldwijde uitstoot met 12%.

Meer dan elektrisch rijden

Het is algemeen bekend dat elektrische voertuigen een cruciale rol spelen in de aanpak van klimaatproblemen. Echter, een vaak over het hoofd gezien aspect van deze overgang is de benodigde elektriciteitsvoorziening. De energiesector blijft een aanzienlijke bron van vervuiling, met aanzienlijke kansen voor verbetering. Ondanks de groei van groene energieopwekkingssystemen, zijn de huidige distributiesystemen niet volledig afgestemd op deze ontwikkelingen.

Traditioneel zijn we gewend aan een consistente stroomvoorziening die niet wordt beïnvloed door externe factoren. De overgang naar groene energiebronnen vereist aanpassingen in zowel distributie als energiebeheer. Het beheer van de onregelmatige stroomtoevoer brengt uitdagingen met zich mee, met overtollige stroom wanneer deze niet nodig is en tekorten tijdens piekuren. Om dit probleem aan te pakken en groene energielevering te bevorderen, wordt energieopslag cruciaal om het elektriciteitsnet te beheren en te optimaliseren.

Daarom richt Ebusco zich niet alleen op het bevorderen van elektrisch rijden, maar ook op het stimuleren van groene energievoorziening door de implementatie van Ebusco Energy Storage Systems. Deze aanpak is gericht op het toegankelijker en duurzamer maken van elektrisch rijden, met als doel een betrouwbare en duurzame energie-infrastructuur te realiseren.