Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen goedgekeurd

Datum
Categorie

Deurne, 29 januari 2024 – Ebusco (Euronext: EBUS), een pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, oplaadsystemen en energieopslag, kondigde aan dat de aandeelhouders het voorstel hebben aangenomen om de Raad van Bestuur te machtigen aandelen uit te geven, rechten te verlenen om in te schrijven op aandelen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten.

Zoals aangekondigd in afzonderlijke persberichten op 13 december 2023 en 14 december 2023, heeft de Vennootschap een uitgebreid pakket gelanceerd dat bestaat uit een versnelde bookbuild aanbieding van nieuw uit te geven gewone aandelen, en een plaatsing van een onderhandse converteerbare obligatie aan een entiteit beheerd door Heights Capital Management, Inc. (“Heights“). Met betrekking tot de plaatsing van de converteerbare obligatie heeft de Vennootschap een bindende overeenkomst gesloten met Heights voor een amortiserende converteerbare obligatie die afloopt in december 2026 (de “Converteerbare Obligatie“).

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 29 januari 2024 hebben de aandeelhouders het voorstel aangenomen om het bestuur van de Vennootschap voor een periode van 18 maanden na de datum van de BAVA te machtigen als bevoegd orgaan om Aandelen uit te geven en rechten te verlenen om in te schrijven op Aandelen en om voorkeursrechten met betrekking daartoe uit te sluiten ten behoeve van de Converteerbare Obligatie.

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco: We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat onze aandeelhouders tijdens dit proces hebben getoond. Met deze goedkeuring is de kapitaalverhoging van in totaal 59,2 miljoen afgerond en is onze financiële positie versterkt. Ebusco richt zich nu op 2024 en de aangepaste assemblagestrategie en plant vooruit voor de toekomst.”

De stemresultaten worden binnen 5 werkdagen gepubliceerd op de investor website Ebusco. De notulen van de vergadering worden binnen drie maanden op de website van het bedrijf gepubliceerd.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR). Dit persbericht is verspreid op 29 januari 2024 om 15:30 uur.