Tragere opschaling drukt op H1-resultaten 2023

Transdev Ebusco 3.0 series production
Datum
Categorie

Nieuwe assemblagepartners moeten zorgen voor verbetering in operationeel resultaat

Operationele highlights H1 2023

 • Eerste Ebusco 3.0 bussen uit serieproductie geleverd, met goede voertuigprestaties
 • Sterk commercieel momentum, met orders van onder meer Qbuzz, SWEG en Keolis
 • Eerste negen bussen besteld via het Franse openbare aanbestedingsbureau UGAP
 • Aanbestedingen in volle gang, met traditioneel de meeste orders in de tweede helft van het jaar
 • Testen met nieuwe assemblagepartners afgerond, eerste Ebusco 3.0 bussen succesvol geproduceerd via partners

Financiële resultaten H1 2023

 • Omzet over de eerste helft van 2023 kwam uit op €41,7 miljoen
 • EBITDA[1]-verlies van €43,5 miljoen
 • Resultaat over de periode van negatief €35,8 miljoen
 • Goede stijging orderportefeuille met 320 bussen (netto) naar een niveau van 1.794[2] (waarvan 677 Ebusco 3.0’s)
 • Ebusco realiseerde in 2Q23 een marktaandeel van 4,7% in Europese elektrische busmarkt[3]

Liquiditeit en financiering

 • Om de liquiditeitsbehoeften op korte termijn te financieren, heeft Ebusco een tweejarige financieringsfaciliteit van €41,5 miljoen afgesloten, naast de reeds bestaande kredietfaciliteit met bankgarantie van €50 miljoen
 • Met het oog op de versnelling van de productie met partners ziet Ebusco verdere mogelijkheden om het werkkapitaal en de kostenbasis te stroomlijnen

Outlook FY 2023

 • Zoals vermeld in de update van 27 juli 2023 verwacht Ebusco een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat voor de tweede helft van 2023 in vergelijking met de eerste helft van het jaar en een aanzienlijke stijging van de omzet over het volledige jaar 2023 in vergelijking met 2022. In 2024 verwacht het bedrijf EBITDA-positief te zijn.

Deurne, 9 augustus 2023 – Ebusco (Euronext: EBUS) geeft vandaag inzicht in haar cijfers over de eerste helft van 2023. Met een aangepaste productiestrategie mikt het bedrijf op een verbeterd resultaat voor de tweede helft van 2023.

In de eerste helft van 2023 heeft Ebusco minder bussen uitgeleverd dan verwacht. Hoewel het bedrijf onlangs de eerste Ebusco 3.0 bussen uit serieproductie afleverde, welke reeds sterke voertuigprestaties laten zien, was Ebusco niet in staat om de beoogde productie-output te halen. De productie bleef hinder ondervinden van onder andere verstoringen in de toeleveringsketen en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Als gevolg van deze omstandigheden heeft het bedrijf te maken met vertragingen door additionele werkzaamheden. Deze effecten, en voorzieningen voor boetes voor te late levering, hadden een negatieve invloed op de winstgevendheid.

Om de impact van bovengenoemde uitdagingen te beperken, tracht Ebusco actief de productiecapaciteit te verhogen door voor bus assemblage samen te werken met partners in Europa en Azië. Wat Azië betreft, zien we net als bij de Ebusco 2.2, dat de toeleveringsketen zich veel sneller heeft hersteld in vergelijking met Europa, terwijl de assemblagepartners bovendien beschikken over voldoende ervaren arbeidskrachten. In samenwerking met een bestaande leverancier kan Ebusco daarnaast de productie van casco’s verhogen. De bedrijfseigen onderdelen die nodig zijn voor de casco productie worden hiervoor geleverd vanuit Deurne en Rouen.

De bovengenoemde maatregelen stellen Ebusco, in combinatie met de financieringsfaciliteit tot €41,5 miljoen, in staat om het groeipad voort te zetten en tegelijkertijd te werken aan een verbetering van de operationele prestaties en de efficiëntie van het werkkapitaal.

Peter Bijvelds, CEO en oprichter van Ebusco, legt uit: “We kunnen zonder twijfel stellen dat de eerste helft van 2023 teleurstellend was. Voornamelijk door de impact van verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan gekwalificeerd personeel bleven onze prestaties helaas achter bij de verwachtingen. Hoewel we met trots de eerste Ebusco 3.0 bussen uit serieproductie hebben afgeleverd en ons orderboek hebben versterkt met herhaalorders, blijft het landschap waarin Ebusco opereert uitdagend.

We hebben een aantal belangrijke stappen gezet om de uitdagingen waarmee we in de eerste helft van 2023 werden geconfronteerd te beperken, waarvan de beslissing om voor de Ebusco 3.0 samen te werken met assemblagepartners de meest relevante is. Deze stap zal op de korte termijn niet alleen onze leverbetrouwbaarheid en brutomarge verbeteren, maar stelt ons ook in staat om verdere groei van de orderportefeuille op lange termijn te faciliteren.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat we door het uitbreiden van de productiecapaciteit en het aanpassen van de toeleveringsketen de juiste maatregelen nemen om de prestaties in de tweede helft van 2023 te verbeteren.”

Klik hier voor het volledige persbericht.

 

[1] EBITDA wordt gedefinieerd als winst voor netto financieringskosten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het kan worden berekend door de afschrijvingskosten uit te sluiten van het bedrijfsresultaat in de tussentijdse verkorte financiële overzichten.

[2] Deze orders kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: vaste (669), call-off contracten (229), aanvullende opties binnen gewonnen contract (896).

[3] Chatrou CME Solutions Alternatieve aandrijflijnen voor stadsbussen Q2-2022 / Q2-2023.