Sterke groei ondanks uitdagend jaar

Datum
Categorie

Positieve vooruitzichten voor 2023

Operationele highlights FY 2022

 • Grootste order ooit voor maximaal 800 bussen vvan Deutsche Bahn
 • Onthulling van de Ebusco 3.0 18m, de meest efficiënte gelede bus op de markt
 • Eerste orders in Spanje (21 12m Ebusco 2.2) en Zweden (meerdere 12m en 18m Ebusco 3.0)
 • Verwerving van belang in Zero Emission Services en eerste contract voor Energy Storage Solutions
 • Introductie van de Ebusco 2.2 op de Australische markt

Financiële resultaten FY 2022

 • Stijging van omzet met 360% tot wel €111,6 miljoen, ondanks vertragingen in verscheping en uitlevering
 • EBITDA-verlies van €34,8 miljoen door productie inefficiënties als gevolg van snelle opschaling en supply chain verstoringen
 • Netto verlies voor het jaar 2022 van €32,2 miljoen
 • Geldmiddelen en kasequivalenten €95,2 miljoen en onderhanden werk van €63,0 miljoen grotendeels voor levering in 1H23
 • Groei orderportefeuille van 325 naar 1,474 bussen, waaronder 388 Ebusco 3.0 orders

Highlights YTD 2023

 • Intentieverklaring Rouen omgezet in huurovereenkomst voor start casco-productie in 2H23
 • Belangrijke order van Qbuzz voor maximaal 63 Ebusco 3.0 12m en 18m bussen
 • Geselecteerd door UGAP in de categorie elektrische bussen voor levering in Frankrijk, de grootste busmarkt in Europa
 • Opschaling zet door, maar wordt beïnvloed door tekort aan toeleveranciers en personeel
 • Eerste levering Ebusco 3.0 bussen uit serieproductie verwacht in 2Q23

Outlook 2023

Op basis van de nieuwe orders, lopende aanbestedingsactiviteiten en verwachte leveringen, heeft Ebusco de volgende verwachtingen voor 2023:

 • Sterke omzetstijging met 550-600 bussen die bijdragen aan de omzet
 • Verbetering van de brutomarge en positieve EBITDA voor het hele jaar, met de grootste bijdrage in 2H23
 • Aanhoudende groei orderportefeuille op basis van huidige aanbestedingspijplijn
 • Investeringen van €10-15 miljoen gericht op toekomstige groei

Doelstellingen voor middellange termijn

 • Ebusco bevestigt de doelstelling om jaarlijks meer dan 3.000 zero emissie bussen te produceren en voegt daaraan toe dat het verwacht dit niveau binnen de komende vijf jaar te bereiken.
 • Gelet op de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en het huidige inflatiepeil, heeft Ebusco haar winstgevendheidsdoelstelling op de middellange termijn geëvalueerd. Het resultaat hiervan is dat Ebusco verwacht binnen de komende vijf jaar een EBITDA-marge van 20-25% te bereiken, in tegenstelling tot de eerdergenoemde 35%.

 

Peter Bijvelds, oprichter en CEO: “Zoals vermeld in onze full-year update op 14 februari, was 2022 voor Ebusco een jaar van herstel en uitbreiding. Het jaar resulteerde in een scherpe omzetstijging van 360% en een forse groei van de orderportefeuille, met maar liefst 1,474 bussen eind 2022 tegenover 325 in 2021. Deze groei werd voornamelijk gedreven door de raamwerkovereenkomst met Deutsche Baan en het commerciële succes van zowel de 12m als 18m Ebusco 3.0.

Een groot deel van onze groei kan worden verklaard door onze mensen. We hebben al vroeg geleerd dat we efficiënter, slimmer en anders moeten zijn om de concurrentie voor te blijven. Innovatie zit dan ook in het DNA van ons team. Een bewijs hiervan is de lancering van de Ebusco 3.0 18-meter slechts een jaar nadat de eerste Ebusco 3.0 werd uitgeleverd, met nu al 184 18-meter bussen in bestelling. Het is het resultaat van de platte en daadkrachtige cultuur die we hebben weten te behouden. De introductie van de 18-meter bus in 2022 is misschien wel een van de meest sprekende voorbeelden van de ondernemende cultuur die diepgeworteld is in ons bedrijf. Dankzij 10 jaar aan ervaring kunnen we dagelijks beslissingen nemen op basis van data uit de praktijk, zodat onze oplossingen goed zijn afgestemd op de realiteit.  

Hoewel we trots kunnen zijn op de vele mijlpalen, worden we evengoed voortdurend geconfronteerd met aanhoudende geopolitieke onzekerheid en wereldwijde leveringsbeperkingen. De impact daarvan is merkbaar op het aantal geassembleerde, verscheepte en geleverde bussen. Wat de Ebusco 3.0 betreft, heeft de beperkte beschikbaarheid van onderdelen geresulteerd in inefficiëntie in de productie doordat bussen in en uit de productielijn moesten worden gehaald. Voor de Ebusco 2.2 hadden de hoge transportprijzen een drukkend effect op onze winstgevendheid, evenals de opleving van COVID-19 in China waardoor we een deel van de verschepingen moesten verplaatsen van 2022 naar 2023. Daarbij is bovendien het aantrekken van geschoold personeel een uitdaging.

De markt voor zero emissie blijft groeien en daarmee houdt onze doelstelling om in de komende vijf jaar 3,000 bussen te produceren stand. Gezien de verstoringen in de toeleveringsketen en het huidige inflatiepeil, achten we het wel verstandig om onze rendementsdoelstelling te verlagen tot een EBITDA-marge van 20-25% binnen de komende vijf jaar.

Mijn dank gaat uit naar de hele Ebusco-familie, onze klanten, partners, aandeelhouders en Raad van Commissarissen voor hun voortdurende support en steun aan onze missie om de transitie naar duurzaam transport aan te drijven. Niet alleen in 2022, maar gedurende tien jaar Ebusco. Voor 2023 ligt de focus op het verhogen van de productiecapaciteit, het verder optimaliseren van de toeleveringsketen en het verbeteren van de brutomarge en operationele efficiëntie, waarbij we ons op innovatie gebaseerde commerciële momentum behouden.”

Klik hier voor het volledige persbericht