Ebusco verwacht een omzet van meer dan EUR 300 miljoen voor 2024

Datum
Categorie

Bevestiging van de verwachtingen voor het volledige jaar 2023

 

Deurne, 13 december 2023 – Zoals aangegeven tijdens de update van het derde kwartaal 2023, geeft Ebusco (Euronext: EBUS) vandaag een update met betrekking tot de voortgang in 2023, de vooruitzichten voor het volledige jaar 2024 en andere operationele ontwikkelingen. Tegelijkertijd kondigt Ebusco in een afzonderlijk persbericht een versnelde bookbuild aanbieding en gelijktijdige onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties aan.

 

Verduidelijking van de richtlijn voor 2023

Op basis van de huidige productie in Deurne en de ontwikkeling bij onze assemblagepartners, vernauwt Ebusco zijn omzetvoorspelling voor het volledige jaar 2023 naar EUR 145-155 miljoen, wat overeenkomt met de onderste helft van de voorspelling in de update van het derde kwartaal.

De operationele uitbreiding buiten Deurne ligt op schema: de eerste in serie geproduceerde 3.0 bussen zijn met succes geassembleerd bij onze assemblagepartners in China en kunnen dit jaar nog worden verscheept. Verder zijn de eerste casco’s op basis van een lokale toeleveringsketen voltooid bij onze assemblagepartner en ligt de start van de productie in onze fabriek in Rouen op schema.

Onevenwichtigheden in de toeleveringsketen blijven ons bedrijf beïnvloeden omdat ontbrekende onderdelen leiden tot inefficiëntie en extra kosten. Ebusco blijft echter vooruitgang boeken met de efficiëntie van zijn assemblagelijnen en verwacht een aanzienlijke verbetering van de EBITDA in 2H23 vergeleken met 1H23.

Vooruitzichten 2024: omzet van meer dan EUR 300 miljoen en een positieve EBITDA

Volledig gebaseerd op de uitvoering van bestaande klantenorders voor 2024, verwacht Ebusco een omzet van meer dan 300 miljoen euro voor het volledige jaar 2024. Verder bevestigt Ebusco dat het een positieve EBITDA verwacht voor het volledige jaar 2024. Ebusco zal in de loop van 2024 een concretere leidraad geven voor de EBITDA-vooruitzichten.

Vanaf het eerste kwartaal van 2024 zal Ebusco kostenmaatregelen implementeren die de afgelopen maanden zijn ontwikkeld om de indirecte kostenbasis te verlagen en de directe kostenbasis in lijn te brengen met de aangepaste assemblagestrategie.

Financieringsinitiatieven

Om de behoefte aan werkkapitaal met betrekking tot de 2024 guidance te dekken, kondigt Ebusco tegelijkertijd in een apart persbericht de lancering aan van een versnelde bookbuild offering en gelijktijdige onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties. Ebusco zal een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op 29 januari 2024 om de vereiste goedkeuringen van de aandeelhouders te vragen.

Om zijn financiële flexibiliteit verder te vergroten, voert Ebusco constructieve en vergevorderde gesprekken met kredietverstrekkers om zijn bestaande bankgarantie/ kredietbrief te verlengen en te verhogen. De structuur waarover wordt gesproken is vergelijkbaar met de structuur die Ebusco in het verleden met succes heeft toegepast om zijn kasstroomcyclus te verkorten.

Organisatorische veranderingen

Bob Fleuren heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ebusco geïnformeerd dat hij zich niet herkiesbaar stelt als COO aan het einde van zijn huidige termijn (AVA mei 2024).

Bob is een voorstander van de aangepaste productiestrategie, die hij mede heeft geïnitieerd. Toch heeft hij besloten dat zijn persoonlijke ambities elders liggen deze buiten Ebusco na te streven. Tijdens zijn resterende termijn zal Bob zijn werk voortzetten met dezelfde toewijding en inzet voor Ebusco, zijn werknemers en klanten. Er is een zoektocht gestart naar een vervangende COO om de samenstelling van de raad van bestuur verder in lijn te brengen met de aangepaste assemblagestrategie.

Verder heeft Ebusco de heer Frank Meurs aangesteld als adviseur van de raad van bestuur met de intentie om hem voor te dragen voor een positie in de raad van commissarissen tijdens de AVA in mei 2024. Frank brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van business development, operations en supply chain.

Meest recent was Frank managing director van Toray Advanced Composites EMEA. Daarvoor was hij chief operating officer van Ten Cate Advanced Composites Global. Met deze achtergrond zal Frank van onschatbare waarde zijn voor zowel de raad van bestuur en de raad van commissarissen als voor het bredere bedrijf bij de schaalvergroting van Ebusco.

Dag van de kapitaalmarkten 2024

Ebusco zal in het tweede kwartaal van 2024 een Capital Markets Day organiseren om meer inzicht te geven in de marktontwikkelingen, de langetermijnstrategie en de technologische routekaart.

Belangrijke informatie

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act“), mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met alle toepasselijke effectenwetten van een staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbieding van de hierin genoemde effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.

 Disclaimer

Sommige uitspraken in dit persbericht kunnen worden beschouwd als ’toekomstgerichte uitspraken’. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard risico’s en onzekerheid in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken gaan gepaard met bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk te voorspellen zijn en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, prognoses, analyses en projecties over de bedrijfstak waarin wij actief zijn en de overtuigingen en aannames van het management over mogelijke toekomstige gebeurtenissen. Wij waarschuwen u niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen meningen weergeven op de datum van dit persbericht en geen voorspellingen of garanties zijn over mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Wij nemen geen verplichting op ons om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken publiekelijk bekend te maken om gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit persbericht of het optreden van onverwachte gebeurtenissen te weerspiegelen, tenzij dit verplicht is onder de van toepassing zijnde effectenwetgeving.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert of kan kwalificeren als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU Marktmisbruik Verordening.