Ebusco roept jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen en publiceert jaarverslag 2023

Datum
Categorie

Deurne, 26 Maart 2024 – Ebusco Holding N.V. (Ebusco, Euronext: EBUS), pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen, laadsystemen en energieopslag, heeft vandaag de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), inclusief de agenda en de bijbehorende toelichting, het jaarverslag 2023 en de ontwerpakte van statutenwijziging van Ebusco,  gepubliceerd op haar website https://investors.ebusco.com/share-information. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 14 mei 2024 om 14:00 CET te Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders komen onder meer de volgende punten aanbod:

  1. Voorstel tot benoeming van de heer R. Dogge als lid van de Raad van Bestuur in de rol van Chief Operating Officer (COO)

Op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024 zal de benoemingstermijn van de heer Bob Fleuren aflopen. De heer Fleuren heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming. Hij zal dan ook aftreden op de dag na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024. De Raad van Commissarissen bedankt Bob Fleuren voor zijn zeer waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Voorgesteld wordt de heer Roald Dogge (Nederlandse nationaliteit, 1970), met ingang van 1 Juni 2024, te benoemen als lid van de Raad van de Bestuur (Chief Operating Officer (COO)) voor een termijn van vier jaar (d.w.z. tot het einde van de in 2028 te houden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Nomination Committee heeft uitgebreid gesproken met de heer Dogge in het kader van zijn kwalificaties, ambities en culturele fit met Ebusco. Op basis hiervan heeft de Nomination Committee vastgesteld dat hij aan het profiel voldoet.

Momenteel is de heer Dogge werkzaam als COO bij NTS Group. In deze rol is hij operationeel eindverantwoordelijk voor 10 productielocaties in Europa en Azië. Daarvoor bekleedde de heer Dogge binnen NTS Group verschillende rollen als Senior Vice President in Azië en Director Corporate Accounts. Voordat hij werkzaam was bij NTS Group was hij geruime tijd werkzaam in de bus industrie in verschillende management rollen bij onder andere Volvo Group en Autobusfabriek BOVA.

De Nomination Committee heeft de Raad van Commissarissen geadviseerd de heer Dogge voor te dragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft dat advies opgevolgd en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de heer Dogge te benoemen als lid van de Raad van Bestuur. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Dogge benoemt als lid van de Raad van Bestuur, is de Raad van Commissarissen voornemens hem per 01-06-2024 te benoemen tot Chief Operating Officer (COO). De heer Dogge houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

  1. Voorstel tot de herbenoeming van de heer R.H de Boer als lid van de Raad van Commissarissen

 De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Roelf de Boer (Nederlandse nationaliteit, 1949) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van één jaar. De heer de Boer is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021 en is tijdens de AVA vorig jaar op 17 mei 2023 herbenoemd voor een termijn van één jaar en is dankzij zijn ruime ervaring in de transportindustrie een gewaardeerd lid. De heer de Boer had ter gelegenheid van zijn herbenoeming vorig jaar aangegeven afloop van die termijn niet meer beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Op verzoek van de Raad van Commissarissen heeft de heer de Boer zijn beschikbaarheid voor herbenoeming heroverwogen en is hij nog eenmaal beschikbaar voor herbenoeming. De heer de Boer bekleedde diverse functies in de haven en transportindustrie, onder andere bij Koninklijke Nedlloyd Groep, evenals diverse openbare en semi openbare functies, onder meer als Minister van Verkeer en Waterstaat.

De heer De Boer is inmiddels ruim twee en een half jaar lid van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Remuneratie Commissie en lid van de audit commissie. Met zijn herbenoeming van één jaar wordt het lidmaatschap van de heer de Boer verlengd tot een totaal van ruim drie en een half jaar en versterkt de Raad van Commissarissen zijn continuïteit. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap betekent dit dat zijn nieuwe benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025. De heer de Boer heeft aangegeven na deze termijn niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. De heer de Boer wordt beschouwd als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Corporate Governance Code en hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

  1. Voorstel tot de herbenoeming van de heer J. Drost als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Jeroen Drost (Nederlandse nationaliteit, 1961) te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Drost is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021. De heer Drost heeft uitgebreide ervaring als CEO en als lid van de raad van commissarissen. Jeroen Drost startte zijn loopbaan in 1986 bij ABN AMRO en vervulde diverse functies, inclusief zijn eerste CEO-rol bij ABN AMRO Asia. Later bekleedde hij vergelijkbare posities bij de commerciële bank NIBC en investeringsmaatschappij NPM Capital. Vanaf 2014 heeft hij verschillende commissariaatsfuncties bekleed, waaronder bij Fidea, Deli Maatschappij, Dura Vermeer, Vanderlande en Klépierre.

De heer Drost is inmiddels ruim twee en een half jaar een zeer gewaardeerd lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Nominatie Commissie. Met zijn herbenoeming van vier jaar wordt het lidmaatschap van de heer Drost verlengd tot een totaal van ruim zeven en een half jaar en versterkt de Raad van Commissarissen zijn continuïteit. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap betekent dit dat zijn nieuwe benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028. De heer Drost wordt beschouwd als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Corporate Governance Code en hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco. De heer Drost is tevens commissaris bij Randstad en Signify heeft het voornemen om de heer Drost in mei te benoemen als lid van de raad van commissarissen.

  1. Voorstel tot de herbenoeming van mevrouw C. Gorter als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Gorter (Nederlandse nationaliteit, 1963) te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Mevrouw Gorter is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021. Mevrouw Gorter begon haar carrière bij een rechtsvoorganger van accountantskantoor EY Nederland. Daarna bekleedde ze verschillende managementfuncties bij Rabobank en ABN AMRO. Mevrouw Gorter is tevens commissaris bij TVM Verzekeringen, Basic Fit, TKH Holding, en DAS Holding, en is daarbij ook lid van Raad van Toezicht bij De Nederlandse Transplantatie Stichting.

Mevrouw Gorter is inmiddels ruim twee en een half jaar een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Commissie. Met deze herbenoeming van vier jaar wordt het lidmaatschap van mevrouw Gorter verlengd tot een totaal van ruim zeven en een half jaar en versterkt de Raad van Commissarissen zijn continuïteit. In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten van de vennootschap betekent dit dat haar nieuwe benoemingstermijn zal aflopen aan het einde van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028. Mevrouw Gorter wordt beschouwd als onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen in de zin van de Corporate Governance Code en houdt in dat kader geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.