Ebusco roept jaarlijkse algemene vergadering bijeen en publiceert jaarverslag 2022

Datum
Categorie

Deurne, 29 Maart 2023 – Ebusco Holding N.V. (Ebusco, Euronext: EBUS), pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen en oplaadsystemen, heeft vandaag de oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), inclusief de agenda en de bijbehorende toelichting, en het jaarverslag 2022 gepubliceerd op haar website. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 17 mei 2023 om 11.00 uur CET op het hoofdkantoor van de vennootschap, Vuurijzer 23 te Deurne.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders komen onder meer de volgende punten aan bod:

1. De aanstelling van de heer Björn Krook als Chief Financial Officer (CFO) ad interim

Op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2023 (AVA) zal de benoemingstermijn van de heer P. van Beers aflopen. De heer van Beers heeft de Raad van Commissarissen geïnformeerd dat hij niet beschikbaar is voor herbenoeming. Hij zal dan ook aftreden op de dag van de AVA. De Raad van Commissarissen bedankt de heer Van Beers voor zijn zeer waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren en wenst hem veel succes voor de toekomst.

Het proces omtrent de voordracht van een definitieve opvolger van de heer Van Beers als lid van de Raad van Bestuur en CFO is nog gaande. De Raad van Commissarissen heeft in dat kader samen met de Raad van Bestuur besloten om voor de continuïteit de heer Björn Krook (Nederlandse nationaliteit, 1979) aan te stellen als Chief Financial Officer (CFO) ad interim per sluiting van de AVA van 17 mei 2023, ter overbrugging en tijdelijke waarneming van de functie van CFO. De bestuurszetel van de heer Van Beers is na zijn aftreden vacant. Zodra een definitieve opvolger is gevonden zal er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen waarin het voorstel tot benoeming van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur en CFO zal worden geagendeerd.

De Nomination Committee heeft een gesprek gehad met de heer Krook om zijn kwalificaties te bespreken en daarmee vastgesteld dat hij als Chief Financial Officer (CFO) ad interim aan het profiel voldoet. De heer Krook kan in zijn rol als CFO ad interim bouwen op uitgebreide ervaring in de financiële sector. Hij werkte ruim 20 jaar in het bankwezen. Voor hij in 2022 aan de slag ging als Hoofd Investor Relations & Sustainability bij Ebusco, leidde hij het Equity Capital Markets Syndicate team bij ING. Dankzij zijn lange staat van dienst op financieel terrein, beschikt de heer Krook over de nodige ervaring als het gaat om de transitie naar een beursgenoteerd bedrijf. De heer Krook beschikt bovendien over een mastertitel van de Vrije Universiteit Amsterdam en is een CFA charterholder. Hij houdt geen aandelen of opties in het kapitaal van Ebusco.

2. De voorgenomen benoeming van mevrouw Saskia Schatteman als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is voornemens om mevrouw Saskia Schatteman (Belgische nationaliteit, 1968) voor benoeming op de AVA voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar (d.w.z. tot aan het einde van de in 2027 te houden AVA). Mevrouw Schatteman is momenteel CEO bij VAR, de mediaregie voor reclameruimte op VRT (België). Daarnaast beschikt zij over ruime ervaring in de publieke en private sector (o.a. bij Microsoft, Telenet en Procter & Gamble). Dankzij haar uitgebreide kennis van de OV-markt (bij De Lijn en NMBS) en ervaring met de Belgische markt is mevrouw Schatteman een welkome aanvulling op de Raad van Commissarissen.

3. De voorgenomen herbenoeming van de heer Roelf de Boer als lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is voornemens om de heer Roelf de Boer (Nederlandse nationaliteit, 1949) voor herbenoeming op de AVA voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn en wel voor een periode van één jaar (d.w.z. tot aan het einde van de in 2024 te houden AVA). De heer De Boer is voor het eerst benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco op 26 oktober 2021 en is dankzij zijn ruime ervaring in de transportindustrie een gewaardeerd lid.

De heer De Boer bekleedde diverse functies in de haven en transportindustrie, onder andere bij Koninklijke Nedlloyd Groep, evenals diverse openbare en semi openbare functies, onder meer als Minister van Verkeer en Waterstaat. De Boer is inmiddels ruim anderhalf jaar lid van de Raad van Commissarissen en is voorzitter van de Remuneratie Commissie. Met zijn herbenoeming wordt het lidmaatschap van de heer de Boer verlengd van 1 tot ruim 2,5 jaar en versterkt de Raad van Commissarissen zijn continuïteit.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening Machtsmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR). Dit persbericht werd op 29 maart 2023 om 7:30u verspreid.