Ebusco roept Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen

Datum
Categorie

Deurne, 25 juli 2023 – Ebusco Holding N.V. (Ebusco, Euronext: EBUS), pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen en oplaadsystemen, heeft vandaag aangekondigd op 6 september 2023 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) te houden. De oproeping en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via haar website.

Tijdens de BAVA zal worden voorgesteld om Jurjen Jongma te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur (CFO) voor een termijn van circa 3,5 jaar. De benoeming zal na goedkeuring per sluiting van de BAVA ingaan en eindigt op de in 2027 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Naast de benoeming van Jurjen Jongma, zal in dat kader ook een voorstel tot goedkeuring van een individuele aanpassing ten opzichte van het bestaande en door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde Bezoldigingsbeleid ter stemming worden gebracht.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening Machtsmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR). Dit persbericht werd op 25 juli 2023 om 7:30u verspreid.