Ebusco eindigt overgangsjaar 2021 met record orderportefeuille

Datum
Categorie

Ebusco eindigt overgangsjaar 2021 met record orderportefeuille
Transitie naar duurzaam openbaar vervoer gaat in volle vaart door

Operationele highlights FY 2021

 • Nieuwe fabriek in Deurne voor productie van de Ebusco 3.0 volledig operationeel
 • Overname van Pondus afgerond, knowhow op het gebied van bussen en luchtvaart samengebracht
 • Eerste Ebusco 3.0 bussen afgeleverd in München na verkrijgen EU-type goedkeuring
 • Aantal FTE’s steeg met 86%, in lijn met groeiambities
 • Automotive Innovation en JEC Innovation awards bevestigen innovatiekracht

Financiële highlights FY 2021

 • Financiële resultaten beïnvloed door pandemie-gerelateerde vertraging van aanbestedingen in 2020 en H1 2021
 • Omzet over het hele jaar bedroeg € 24,3 miljoen, in lijn met eerder afgegeven verwachtingen
 • Versnelde opschaling resulteerde in een onderliggend EBITDA-verlies van € 20,5 miljoen
 • Liquide middelen van € 207,9 miljoen voor internationale roll out plan
 • Aanzienlijk aantal orders resulteerde in record orderboek van 325 bussen, waarvan 240 vast

Highlights YTD 2022

 • Meerdere nieuwe orders voor in totaal 951 bussen brengen het huidige orderboek naar 1.274[1] bussen
 • Prestatie van eerste Ebusco 3.0 bussen op de weg overtreffen verwachtingen
 • Laatste onderhandelingen over eerste fabriek in Frankrijk voor lokale productie
 • Ebusco verwerft 40% van Zero Emission Services om de elektrificatie van de binnenvaart te versnellen

Outlook 2022

 • Orderportefeuille, aanbestedingsactiviteiten en verwachte leveringen zullen naar verwachting resulteren in forse omzetstijging in 2022
 • Ebusco herbevestigt de middellange termijn doelstellingen zoals tijdens beursgang gecommuniceerd

Kerncijfers FY 2021

(in € duizend) FY 2021 FY 2020
Omzet 24,265 99,994
Onderliggende EBITDA2 (20,546) 27,135
EBITDA2 (34,240) 27,135
Netto winst /(verlies) (26,797) 16,659
Netto schuld / (kas) positie)[2] (207,245) 31,203

 

Peter Bijvelds, founder en CEO:

“Terugkijkend was 2021 zowel een spannend als uitdagend jaar voor Ebusco, waarin we verschillende belangrijke mijlpalen hebben bereikt, maar ook te maken hadden met de effecten van de pandemie en verstoringen in de supply chain.

We hebben grote vooruitgang geboekt in het verder voorbereiden van onze organisatie op toekomstige groei. Zijne Majesteit de Koning opende officieel onze nieuwe fabriek in Deurne voor de productie van de Ebusco 3.0, we verkregen de EU-type goedkeuring voor onze revolutionaire Ebusco 3.0 en we hebben onze eerste Ebusco 3.0-bussen aan Stadtwerke München geleverd. De data uit onze real-time fleet tracking software laat zien dat de performance van onze bussen onze verwachtingen en die van onze klant overtreffen, en daar zijn we trots op.

Zoals aangegeven ten tijde van onze beursgang, was 2021 een overgangsjaar waarin onze omzet en winstgevendheid werden beïnvloed door een vertraging in aanbestedingsactiviteiten als gevolg van de Covid-19-pandemie. De eveneens met de pandemie samenhangende verstoringen in de supply chain hadden een sterke impact op de levering van onze bussen, die daardoor verschoven van 2021 naar 2022. Naast de hogere kostenniveaus als gevolg van de groei van ons bedrijf, hadden hogere transportkosten en valutaschommelingen een negatief effect op onze winstgevendheid in 2021.

Desalniettemin is de tendens richting duurzaam openbaar vervoer niet te stoppen. De elektrificatie van de wereldwijde bus vloot staat weer vol op de agenda, zoals de stijging in aanbestedingsactiviteit in de tweede helft van 2021 en begin 2022 laten zien. Dankzij onze sterke concurrentiepositie hebben we verschillende nieuwe contracten gewonnen, waaronder een belangrijke order van Berliner Verkehrsbetriebe, en sloten we 2021 af met een record orderboek van 325 bussen. Ook in 2022 hebben we al een aanzienlijk aantal orders afgesloten, waaronder een grote raamwerkovereenkomst met Deutsche Bahn, waardoor het orderboek nu op een record van 1.274 bussen staat.

De operationele performance van de Ebusco 3.0-bussen die al op de weg rijden versterken ons vertrouwen in de toekomstige groei van Ebusco terwijl we werken aan onze middellange termijn doelstellingen. Om de verwachte groei te faciliteren en om lokaal te kunnen produceren, zijn we in de afrondende onderhandelingen om een grote nieuwe productiefaciliteit in Frankrijk te leasen.”

Op basis van de sterke orderintake, de aanbestedingsactiviteiten en de verwachte leveringen verwachten we een forse omzetstijging in 2022 ten opzichte van 2021. Ebusco is echter niet immuun voor de geopolitieke onzekerheid als gevolg van de invasie van Oekraïne en de aanhoudende druk op de wereldwijde supply chain. Dit zijn belangrijke externe risico’s die we zo goed mogelijk moeten mitigeren.

We kijken ernaar uit om onze internationale expansiestrategie verder uit te voeren, samen met onze medewerkers, leveranciers, klanten en aandeelhouders, aan wie we veel dank verschuldigd zijn voor hun voortdurende steun. We hebben nu meer dan 350 bussen op de weg, die samen meer dan 47 miljoen kilometer hebben gereden, waarmee we ruim 43 miljoen kg CO2 hebben bespaard. Ik ben ervan overtuigd dat Ebusco goed gepositioneerd is om te profiteren van de verdere elektrificatie van bussen, waardoor we met onze veilige, betrouwbare, emissievrije en kostenconcurrerende transportecosystemen kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving.”

Klik hier voor het volledige persbericht.

[1] Deze orders zijn onder te verdelen in drie categorieën: vast (285), afroepcontracten (260), extra opties binnen gewonnen contract (729)

[2] Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ‘Non-IFRS measures’ zoals opgenomen in het jaarverslag op pagina 127-130.