Aandeelhoudersvergadering Ebusco neemt alle besluiten aan

Datum
Categorie

Deurne, 17 mei 2023 – Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) van Ebusco Holding N.V. (‘Ebusco’) (Euronext: EBUS) op 17 mei 2023 zijn alle geagendeerde besluiten aangenomen.

Naast vaststelling van de jaarrekening 2022 en het verlenen van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, heeft de AVA de besluiten omtrent de goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2022 en de machtiging met betrekking tot inkoop van eigen aandelen en de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en de uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht aangenomen. Verder zijn de volgende besluiten genomen door de AVA.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Mevrouw S. Schatteman is benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Ebusco voor een periode van vier jaar. De AVA heeft ook het voorstel tot herbenoeming van Roelf de Boer als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode van één jaar aangenomen.

Benoeming externe accountant
Ernst & Young Accountants LLP is benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.

De stemresultaten worden binnen 5 werkdagen op de investor website van Ebusco geplaatst. De concept notulen worden binnen drie maanden op de website van de onderneming geplaatst.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening Machtsmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR). Dit persbericht werd op 17 mei 2023 om 16:15 verspreid.