Aandeelhoudersvergadering Ebusco neemt alle besluiten aan

Datum
Categorie

Deurne, 15 mei 2024 – Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AVA’) van Ebusco Holding N.V. (‘Ebusco’) (Euronext: EBUS) op 14 mei 2024 zijn alle geagendeerde besluiten aangenomen.

Naast vaststelling van de jaarrekening 2023 en het verlenen van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, heeft de AVA de besluiten omtrent de goedkeuring van het bezoldigingsverslag 2023 en de machtiging met betrekking tot inkoop van eigen aandelen en de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en de uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht aangenomen. Verder zijn de volgende besluiten genomen door de AVA.

Samenstelling Management Board
De heer Roald Dogge is benoemd als lid van de Management Board van Ebusco. Vanaf 1 juni 2024 zal hij in dienst treden als COO (Chief Operating Officer) voor een periode van vier jaar.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De heer Roelf de Boer is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een extra jaar. Zijn herbenoeming van één jaar verlengt het lidmaatschap van de heer De Boer tot een totaal van meer dan drie en een half jaar. Ook de heer Jeroen Drost is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Zijn herbenoeming verlengt het lidmaatschap van de heer Drost tot een totaal van meer dan zeven en een half jaar. Daarnaast is ook mevrouw Carin Gorter herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een tweede termijn van vier jaar. Haar herbenoeming verlengt het lidmaatschap van mevrouw Gorter tot een totaal van meer dan zeven en een half jaar. Met deze herbenoemingen versterkt de Raad van Commissarissen haar continuïteit.

De stemresultaten worden binnen 5 werkdagen op de investor website van Ebusco geplaatst. De concept notulen worden binnen drie maanden op de website van de onderneming geplaatst.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de Europese Verordening Machtsmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR). Dit persbericht werd op 15 mei 2024 om 11:30u verspreid.