Corporate
Social Responsibility

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk fundament van Ebusco en vormt een belangrijke strategische pijler. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn volledig geïntegreerd binnen ons bedrijf en SMART gemaakt (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden).

De rol van Ebusco in de ENERGIETRANSITIE

Ebusco wil een leidende, innoverende en sturende rol spelen in de energietransitie van het openbaar vervoer, waar ook ter wereld.

Deze ambitie raakt zowel People, Planet als Profit. Dit kan ook worden afgeleid uit onze missie: Ebusco wil bijdragen aan een betere leefomgeving door veilig, duurzaam, emissievrij en betaalbaar openbaar vervoer mogelijk te maken. Hieronder een uiteenzetting van de link van de verschillende componenten uit de missie met de 3 P’s:

  People Planet Profit
Betere leefomgeving V V V
Veiligheid V V  
Duurzaam   V V
Emissievrij V V  
Betaalbaar openbaar vervoer V   V

Om de ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te kunnen realiseren, neemt Ebusco de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu uiterst serieus. Via onderstaande infographic lees je per deelonderwerp wat onze focuspunten zijn.

Stakeholders Stakeholders Stakeholders
People
Planet
Profit
Ethics
Veiligheid
Employability
Productie
Energy
Air
Imago
Innovation
Continuity